Category Archives: Kiến thức luật doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CON DẤU THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Công ty Luật Nelson và Cộng sự hướng dẫn Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014: • Tư vấn thủ tục làm con dấu mới cho doanh nghiệp ? / Doanh nghiệp có thể đưaợc khắc hai con dấu không? Trả lời: 1. Cơ sở […]

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÔNG BÁO SỬ DỤNG CON DẤU DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

1. Cơ sở pháp lý: – Luật Doanh nghiệp 2014 – Nghị định 167/2013/NĐ – CP – Nghị định 96/2015/NĐ-CP 2. Các bước Thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp gồm: 1. Thông báo về […]

Một số so sánh về công ty cổ phần theo luật công ty Nhật Bản và luật doanh nghiệp Việt Nam

Ngày tạo 10-09-2012 Tóm tắt. Luật công ty (LCT) Nhật Bản và Luật doanh nghiệp (LDN) Việt Nam đều có những qui định tương đồng về quyền của cổ đông như qu yền hưởng lợi tức cổ phần, qu yền biểu quyết, quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, qu yền xem xét trích lục […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 I. QUY ĐỊNH CHUNG: 1.Về khái niệm doanh nghiệp nhà nước đã có sự thay đổi. Theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 thì“Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ”và đã có […]