Category Archives: Kiến thức luật hành chính

VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tổ chức biên soạn: ThS. Đặng Thanh Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Bộ Tư pháp Các tác giả: Nhóm chuyên gia pháp luật hành chính, Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính, Bộ Tư pháp Phần thứ nhất MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG I. KHÁI NIỆM VI PHẠM […]