Category Archives: Kiến thức luật hôn nhân

NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN TÀI SẢN CHUNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ

Chế độ tài sản chung vợ chồng là lĩnh vực thường xảy ra nhiều tranh chấp trong thực tiễn, nên cần phải có một cơ chế pháp lý hoàn chỉnh và phù hợp để giải quyết tốt những tranh chấp, cũng như đảm bảo quyền lợi của vợ chồng trong khối tài sản chung. Vấn […]

Tổng hợp các vướng mắc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại

Thông qua hoạt động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ năm 2010, có nhiều vướng mắc được các Tòa án nhân dân địa phương đưa ra thảo luận. Có một số vấn đề, qua thảo luận đã có nhiều ý kiến đồng thuận. Trường Cán bộ Tòa án xin lựa chọn và giới thiệu đaể […]