Category Archives: Kiến thức luật lao động

Luật nhân sự

Tổng hợp 7 luật cơ bản liên quan đến thử việc, mức lương, bảo hiểm, chế độ thai sản rất cơ bản mà nhiều người đi làm có thâm niên trên 3 năm nhưng vẫn còn rất lơ mơ. Biết luật lao động giúp chúng ta bảo vệ quyền lợi cho bản thân và nhận […]

Quy định của pháp luật về thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày tạo 13-05-2014 Bộ Công an được giao đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nghị định 90/2010/NĐ-CP nên phải xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thu thập dữ liệu. • Tư vấn “ai là chủ hộ trong gia đình”? / Quy định mới […]

Tranh tụng vụ án Lao động

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải không thành hoặc không giải […]