Category Archives: Kiến thức luật sở hữu trí tuệ

Các phương pháp định giá thương hiệu tại Việt Nam

  Ngày tạo 12-05-2014 Thương hiệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi doanh nghiệp. Sự chênh lệch ngày càng lớn giữa giá trị sổ sách và giá trị trên thị trường chứng khoán của các công ty đã khiến cho người ta ngày càng công nhận giá trị […]

Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế

Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới có bảo hộ sáng chế đều đã sử dụng hệ thống phân loại PSQ cho các tư liệu sáng chế mà nước mình công bố. • Sáng chế là gì? Giải pháp hữu ích là gì? / Dịch vụ tư vấn đăng ký quốc tế về […]

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẪN HIỆU ĐỘC QUYỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. I. Khái niệm, giải thích Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một […]