Category Archives: Kiến thức luật thuế

VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN CHO THUÊ NHÀ CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

Hiện nay, hầu như các doanh nghiệp hoạt động đều tiến hành thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh, mà phần lớn đều thuê nhà của cá nhân. Một vấn đề đặt ra là, làm thế nào để đưa khoản chi tiền thuê nhà này vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp? Cá nhân […]

TƯ VẤN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

Thưa Luật sư, Công ty chúng tôi là DN sản xuất kinh doanh được thành lập, có trụ sở và nhà máy sản xuất tại TPHCM, với ngành nghề kinh doanh đăng ký là sản xuất giấy bao bì làm thùng carton. Chúng tôi xin hỏi như sau: Trường hợp công ty tôi dự kiến […]

TRÍCH, LẬP CÁC QUỸ DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP

Dự phòng phải trả là khoản doanh nghiệp trích trước tính vào chi phí đối với các khoản nợ mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả và sẽ có sự giảm sút về mặt lợi ích kinh tế khi thanh toán các nghĩa vụ nợ này. Vậy điều kiện ghi nhận các khoản dự […]