DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công ty Luật Nelson và Cộng sự luôn sẵn sàng tham gia hoặc đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản …

TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CHO DOANH NGHIỆP

Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định …

Tin nổi bật

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÔNG BÁO SỬ DỤNG CON DẤU DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

1. Cơ sở pháp lý: – Luật Doanh nghiệp 2014 – Nghị định 167/2013/NĐ – CP – Nghị định 96/2015/NĐ-CP 2. Các bước Thông báo sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp gồm: 1. Thông báo về …