DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công ty Luật Nelson và Cộng sự luôn sẵn sàng tham gia hoặc đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản …

TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CHO DOANH NGHIỆP

Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định …

Tin nổi bật

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới ban hành năm 2014 ?

Ngày tạo 13-06-2017 Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp chuyên đề pháp lý “Tư vấn thành lập doanh nghiệp” bao gồm các nội dung thành lập công ty đào tạo, kỹ thuật; thành lập chi nhánh công ty cổ phần…và các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình thành lập doanh …