Category Archives: Dịch vụ Luật sư thuế

Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)

Ngày tạo 13-10-2011 Công ty luật Minh Khuê là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực thành lập, mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp; Tư vấn thuế, kế toán cho doanh nghiệp. • Vụ kiện gần 8 triệu đô la tiền thuế! / Tổng thanh toán dưới 200.000 đồng không […]

Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp

Ngày tạo 15-10-2011 Nhân sự Kế toán thường xuyên thay đổi có làm bạn bận tâm và lo lắng không? Có làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bạn không? Thực tế công việc Kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình […]

Dịch vụ tư vấn về thuế

Ngày tạo 15-10-2011 Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Những thay đổi chính sách thuê ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. • Dịch vụ tư vấn về thuế / Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in mới / […]

Dịch vụ viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế

  Ngày tạo 22-04-2013 Nhân sự Kế toán thường xuyên thay đổi có làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên thực tế công việc Kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên có không […]