Category Archives: Dịch vụ nổi bật

Dịch vụ tư vấn luật đất đai

Dịch vụ tư vấn luật đất đai

Đất đai là tài sản có giá trị lớn, cho nên các rủi ro và tranh chấp xoay quanh lĩnh vực này tương đối nhiều. Bên cạnh đó, quan hệ pháp luật đất đai được đánh giá là quan hệ pháp luật phức tạp so với các quan hệ pháp luật khác tại Việt Nam. […]

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể qua mạng

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể qua mạng Bạn muốn kinh doanh nhỏ, nhưng còn nhiều thắc mắc về cách đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Bài viết này Văn phòng luật sư 365 sẽ chỉ dẫn cho bạn cách đăng ký kinh doanh hộ cá thể qua mạng… Đăng ký hộ kinh […]

Dịch vụ tư vấn về thuế

Ngày tạo 15-10-2011 Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Những thay đổi chính sách thuê ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. • Dịch vụ tư vấn về thuế / Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in mới / […]

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Với xu thế toàn cầu hóa, tranh chấp, mâu thuẫn thương mại của các bên tham gia giao dịch là điều khó tránh khỏi do xung đột tập quán thương mại, xung đột pháp luật, khác biệt văn hóa. Với lợi thế hiểu biết sâu rộng, am tường pháp luật, văn hóa thương mại, kinh […]

Tranh tụng vụ án Lao động

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải không thành hoặc không giải […]

Luật sư tranh tụng và đại điện pháp lý

Bên cạnh hoạt động tư vấn cho hàng trong các lĩnh vực: Tư vấn doanh nghiệp, tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp luật đầu tư, tư vấn đất đai, pháp luật kinh doanh, pháp luật lao động…Công ty Luật Minh Khuê còn cung ứng dịch vụ luật sư đại diện tranh tụng […]

DỊch vụ luật sư cho Công ty

Khi một cá nhân đã được đăng ký là người phụ thuộc của người nộp thuế khác nhưng sau đó lại phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân thì phải làm hồ sơ nộp lên cơ quan thuế để chuyển MST người phụ thuộc sang MST người nộp thuế. Luật Minh Khuê […]